Edukacja i działania ekologiczne

  • 08-01-2018

Montaż budek lęgowych

Jerzyki to ptaki, które z uwagi na swoistą fizjonomię nie stąpają po ziemi i całe życie spędzają w locie. Nie budują gniazd, ale zasiedlają otwory i szczeliny w murach budynków. To niezwykle pożyteczne ptaki, które w okresie wykarmiania młodych wyłapują aż 20 tysięcy owadów dziennie. Jeśli nie przystępują do lęgów, potrafią spędzić w locie bez odpoczynku nawet kilka miesięcy. Co ciekawe są monogamistami i łączą się w pary na całe życie.
W trakcie wykonania termoizolacji budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Okrzei okazało się, że zniszczone zostaną siedliska tych niewielkich ptaszków. W celu utrzymania ich populacji w naszym mieście poprosiliśmy o wykonanie raportu ornitologicznego i przystąpiliśmy do akcji związanej z montażem budek lęgowych. Przedstawione na fotografiach budki lęgowe zaczepione zostały na drzewach w pobliżu wcześniejszych siedzisk i wynika to z silnego przywiązania Jerzyków do miejsca lęgowego. Mamy nadzieję, że te pożyteczne i piękne ptaki zadomowią się w nich i będą nas cieszyć swoją obecnością.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Montaż budek lęgowych

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją