Zieleń miejska

  • 31-03-2021

Dotacja dla ROD

Tytuł zadania:
„III edycja dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące rozwojowi Rodzinnych Ogrodów Działkowych w mieście Żary”
 
Termin składania wniosków:
Od 01 kwietnia 2021 do 30 kwietnia 2021
 
Wymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie dotacji wraz z załącznikami
 
Druki do pobrania:
Wniosek o udzielenie dotacji
Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki