Program wymiany pieców

  • 12-01-2018

I edycja

PODSUMOWANIE I EDYCJI PROGRAMU WYMIANY PIECÓW

W celu poprawy jakości powietrza w mieście Żary w 2017 roku wprowadzono program udzielania dotacji celowej na wsparcie finansowania kosztów inwestycji, związanych z celami grzewczymi obiektów mieszkalnych położonych na terenie Gminy Żary o statusie miejskim. W ramach tegorocznego naboru 83 mieszkańcom Żar udzielono dotacji, angażując przy tym środki pochodzące z budżetu gminy w wysokości 446.494,00 zł, co pozwoliło zlikwidować 109 palenisk z terenu miasta Żary. Wyeliminowanie procesu spalania węgla w budynkach mieszkalnych przełożyło się na znaczące ograniczenie emisji pyłów, w szczególności PM10 i PM 2,5 oraz poziomu zanieczyszczenia dwutlenkiem węgla. Dzięki temu programowi osiągnięto następujący efekt ekologiczny: redukcja pyłów zawieszonych w powietrzu na poziomie 8 647,50 kg.
 
Wymiana pieca lub kotła węglowego, to czystsze powietrze w Naszym mieście i w efekcie lepsze zdrowie jego mieszkańców.

Program wymiany pieców

W celu poprawy jakości powietrza w mieście Żary wprowadzono program udzielania dotacji celowej na wsparcie finansowania kosztów inwestycji, związanych z celami grzewczymi obiektów mieszkalnych położonych na terenie Gminy Żary o statusie miejskim. W ramach przedmiotowego programu z terenu miasta Żary sukcesywnie likwidowane będą wysokoemisyjne kotły opalane węglem, a w ich miejsce zostaną zainstalowane urządzenia grzewcze zasilane gazem lub energią elektryczną. Dotacja przyznawana jest w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 10 000,00 zł. W wyniku tegorocznego naboru zostanie wymienionych 96 urządzeń grzewczych opalanych paliwem stałym na urządzenia ekologiczne. Wyeliminowanie procesu spalania węgla w budynkach mieszkalnych przełoży się na znaczące ograniczenie emisji pyłów, w szczególności PM10 i PM 2,5 oraz poziomu zanieczyszczenia dwutlenkiem węgla. Będzie to realna korzyść nie tylko dla mieszkańców, ale wpłynie na poprawę jakości powietrza  w całym mieście.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją