Żary, tu chcę żyć !!! - Program Rozwój Lokalny

  • 23-12-2022

Spotkanie ze Społeczną Radą Przedsiębiorców

W tym tygodniu odbyło się również spotkanie z przedstawicielami Społecznej Rady Przedsiębiorców, a więc kolejna okazja do rozmów o naszym projekcie z przedsiębiorcami i przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu.
Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 realizowany jest w ramach programu "Rozwój Lokalny"

Meeting with the Social Council of Entrepreneurs

This week there was also a meeting with representatives of the Social Council of Entrepreneurs which gave us yet another opportunity to talk about our Project with entrepreneurs and representatives of business environment institutions.
"Żary, I want to live here!!!" Project financed by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014-2021 is implemented under the "Local Development" program

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją