Żary, tu chcę żyć !!! - Program Rozwój Lokalny

  • 03-01-2023

Dobry Biznes w Żarach – zaproszenie na spotkanie z Firmą RELPOL

Nasze spotkania z młodzieżą z cyklu DOBRY BIZNES W ŻARACH  cieszą się ogromnym zainteresowaniem zarówno ze strony młodych ludzi jak i przedsiębiorców, dlatego też postanowiliśmy zorganizować kolejne spotkanie, tym razem z przedstawicielami żarskiej firmy RELPOL.
Kiedy? 11.01.2023 r. godz. 10.00
Gdzie? Sala konferencyjna Ratusza.
Przypominamy, że do 16.01.2023 r. czekamy na biznesowe pomysły w ramach konkursu STARTUP Społecznie - Pozytywny.
 
Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 realizowany jest w ramach programu "Rozwój Lokalny"
 

Good Business in Żary - an invitation to a meeting with RELPOL Company

Our meetings with young people from the GOOD BUSINESS IN ŻARY Series turn out to be very popular with both young people and entrepreneurs, which is why we decided to organize another meeting, this time with representatives of RELPOL company in Żary.
When? 11/01/2023 at 10:00
Where? The Town Hall conference room.
We would like to remind you that until 16/01/2023 we are waiting for business ideas in connection with the Socially-Positive STARTUP competition.
"Żary, I want to live here!!!" Project financed by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014-2021 is implemented under the "Local Development" program

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją