Żary, tu chcę żyć !!! - Program Rozwój Lokalny

  • 19-01-2023

DOBRY BIZNES W ŻARACH – spotkanie z Firmą RELPOL S.A.

Jest nam niezmiernie miło, że nasze spotkania z cyklu Dobry Biznes w Żarach cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno wśród żarskiej młodzieży i lokalnych przedsiębiorców.
Nowy rok rozpoczęliśmy wspólnie z firmą RELPOL S.A., która zechciała opowiedzieć o swojej firmie i pokazać oferowane produkty. Rozmawialiśmy także o możliwościach jakie firma stwarza na rynku pracy. Na koniec spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki.
 
Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 realizowany jest w ramach programu "Rozwój Lokalny"
 

Good Business in Żary - an invitation to a meeting with RELPOL Company

We are very pleased that our meetings in the Good Business in Żary Series are so popular with both young people from Żary as well as local entrepreneurs.
We began the new year together with RELPOL S.A. which talked to us about its activities and presented its products. We also discussed the opportunities offered by the company on the labour market. At the end of the meeting, all the participants received small gifts.
 
"Żary, I want to live here!!!" Project financed by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014-2021 is implemented under the "Local Development" program

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją