Żary, tu chcę żyć !!! - Program Rozwój Lokalny

  • 27-01-2023

Wystawa ŻARSKI ZAMEK

W ubiegłym roku wystawa prac konkursowych na koncepcję zagospodarowania żarskiego zamku cieszyła się sporym zainteresowaniem, przed nami kolejna...
04.02.2023 r. godz. 12.00 zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Salonu Wystaw Artystycznych ŻDK, gdzie zaprezentowane zostaną zwycięskie i wyróżnione prace w konkursie architektonicznym.
 
Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 realizowany jest w ramach programu "Rozwój Lokalny"
 

ŻARY CASTLE exhibition

Last year, the exhibition of competition works for the concept of development of the castle in Żary generated a lot of interest, another one is ahead of us...
04/02/2023 at  12:00 we invite everyone interested to the ŻDK Showroom of Artistic Exhibitions (Salon Wystaw Artystycznych ŻDK), where the winning and awarded works created as a result of the architectural competition will be presented.
 
"Żary, I want to live here!!!" Project financed by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014-2021 is implemented under the "Local Development" program

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją