Żary, tu chcę żyć !!! - Program Rozwój Lokalny

  • 27-01-2022

Wiedzy nigdy za wiele…

Ewa Nowak - Koordynator naszego projektu "Żary, tu chcę żyć!!" wspólnie z przedstawicielami Zespołu Miejskiego biorą udział w Forum Rozwoju Lokalnego, którego tematem jest „Rola informacji w zarządzaniu rozwojem i współpracy interesariuszy – narzędzia MRL”
 
Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” realizowany w ramach programu Rozwój Lokalny dofinansowany jest w 85% ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa.

There is never too much knowledge ...

Ms Ewa Nowak - the Coordinator of “Żary, I want to live here!!!" project  together with representatives of the Municipal Team, take part in the Local Development Forum, the topic of which is: "The role of information in development management and stakeholder cooperation - Local Development Monitor (LDM) tools".
"Żary, I want to live here!!!" project is implemented under the Local Development program and co-financed in 85% from the EEA Financial Mechanism 2014-2021 and in 15% from the state budget.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją