Żary, tu chcę żyć !!! - Program Rozwój Lokalny

  • 31-01-2022

Pierwsze "przymiarki" do przekształcenia budynku Gimnazjum nr 1 na Dom Pomocy Społecznej

Pierwsze "przymiarki" do przekształcenia budynku Gimnazjum nr 1 na Dom Pomocy Społecznej za nami. Kto chodził tam do szkoły ten wie, że budynek jest wielki i przestrzenny i przeznaczenie go na DPS to strzał w 10-tkę. Mamy nadzieję, że wspólnie stworzymy wyjątkowe miejsce dla naszych seniorów. Z pozyskanych funduszy norweskich w ramach projektu "Żary, tu chcę żyć!!!" zostanie sfinansowana dokumentacja projektowa Domu Pomocy Społecznej wraz z Dziennym Domem Wsparcia. Obecnie przygotowujemy założenia do dokumentacji projektowej, jeżeli macie jakieś propozycje to wysyłajcie na naszego maila: e-mail
 
Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” realizowany w ramach programu Rozwój Lokalny dofinansowany jest w 85% ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

7Galeria zdjęć: Pierwsze "przymiarki" do przekształcenia budynku Gimnazjum nr 1 na Dom Pomocy Społecznej

The first "attempts" to transform the building of Junior High School No. 1 into a Nursing Home

The first "attempts" to transform the building of Junior High School No. 1 into a Nursing Home have been made. Those who attended the school know that the building is large and spacious and to convert it to a nursing home is hitting the bull's eye. We hope to create a unique place for our senior residents. The Norway grants obtained in connection with "Żary, I want to live here!!!" project  the project documentation of the Nursing Home with the Daily Support Center will be financed. We are currently working on the guiding principles for project documentation, if you have any suggestions, please send us an e-mail: e-mail
"Żary, I want to live here!!!" project is implemented under the Local Development program and co-financed in 85% from the EEA Financial Mechanism 2014-2021 and in 15% from the state budget.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją