Żary, tu chcę żyć !!! - Program Rozwój Lokalny

  • 31-03-2022

Wiadomości z Ratusza… o projekcie „Żary, tu chcę żyć!!!”

Kilka informacji o naszym projekcie "Żary, tu chcę żyć!!!" w najnowszym wydaniu "Wiadomości z Ratusza"
  • Olaf Napiórkwski - Wiceburmistrz Żar o przygotowaniu konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji adaptacji ruin zamku na Centrum Kultury i Tradycji;
  • Beata Kłębukowska - Dyrektor MBP Żary o konkursie „Młodzi mają głos”
Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 realizowany jest w ramach programu "Rozwój Lokalny"

News from the Town Hall ... about "Żary, I want to live here!!!" project

Some information about "Żary, I want to live here!!!" project. in the latest issue of "Wiadomości z Ratusza" (Eng. "News from the Town Hall"). Mr Olaf Napiórkowski - the Deputy Mayor of Żary, on the preparation of an architectural competition to develop the concept for the adaptation of the ruins of the castle into the Center of Culture and Tradition; Ms Beata Kłębukowska - the Director of the Municipal Public Library in Żary about "The Young Have a Say" competition.
"Żary, I want to live here!!!" project financed by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014-2021 and implemented under the "Local Development" program

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją