Imprezy w Pałacu Promnitzów

  • 07-01-2021

Przyjazd króla Augusta II Mocnego do Żar, Opera G.P. Telemanna „Pimpinone” 2019