Numer konta

  • 10-03-2021

Numer konta

Urząd Miejski w Żarach
 
Konto:  PKO BP SA  21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej:  95 10205402 0000 0402 0374 1675
PKO BP SA O/Zielona Góra ; KOD BIC (SWIFT)  BPKOPLPW
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją