STRAŻ MIEJSKA ŻARY

  • 19-11-2015

BEZPIECZEŃSTWO OSÓB WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE…

 …od minionego poniedziałku pod takim hasłem tut. Straż Miejska prowadzi działania związane  z osobami bezdomnymi. W naszym mieście od wielu lat stwierdzamy co najmniej kilkanaście osób bezdomnych. Część z nich jest związana z Żarami i część jest przyjezdna. Dla nich najtrudniejszym  jest okres jesienno-zimowy. Tegoroczna jesień szczęśliwym trafem, po raz kolejny jest sprzyjającą porą roku. Temperatury dodatnie pozwalają na radzenie sobie w wybranej drodze egzystencji życiowej. Pomimo tego zadaniem partoli jest stałe monitorowanie miejsc, w których osoby  gromadzą się. Miejscami tymi są najczęściej piwnice, ruiny budowli, opuszczone budowle, altanki i pergole śmietnikowe. W każdej chwili, szczególnie nocą temperatura powietrza może być ujemna, co grozi wyziębieniem organizmu. W związku z tym zlokalizowane osoby zachęcamy do korzystania z miejskiej ogrzewalni mieszczącej się przy ul. Bohaterów Getta.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją