Uchwały RM

  • 26-06-2019

Uchwały Rady Miejskiej

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH OBOWIĄZUJĄCA OD 01 LIPCA 2019 ROKU
Uchwała Nr VI/36/19  Rady Miejskiej W Żarach z dnia 28 marca 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją