REWITALIZACJA MIASTA

  • 22-08-2016

Program rewitalizacji dla Gminy Żary o statusie miejskim na lata 2016 – 2022

Gmina Żary o statusie miejskim, dostrzegając wagę i ogromne znaczenie dla lokalnej społeczności procesu rewitalizacji, rozpoczęła prace programowe nad dokumentem, który będzie podstawowym narzędziem (instrumentem) przeciwdziałania stanom kryzysowym na obszarach zdegradowanych. Takim strategicznym dokumentem będzie Program rewitalizacji dla Gminy Żary o statusie miejskim na lata 2016 – 2022.
 
    
 
W dniu 19 sierpnia 2016 r. odbyły się pierwsze konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta. Dokumentacja fotograficzna.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki