ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

  • 27-04-2015

Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XXXII/104/13 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie: "Rocznego programu współpracy Gminy Żary o statusie miejskim na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki