ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

  • 05-10-2016

Konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Żary o statusie miejskim na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki