ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

  • 09-05-2017

Konsultacja projektu Zarządzenia Burmistrza Miasta Żary w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Żary o statusie miejskim w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży: 1) organizacja czasu wolnego podczas wakacji letnich i zimowych.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki