ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

  • 16-05-2017

„Decydujesz, pomagamy”

Szanowni Państwo,
 
Chcielibyśmy zachęcić Państwa organizację do wzięcia udziału w programie „Decydujesz, pomagamy”. Może to realnie wesprzeć nasze najbliższe otoczenie.
 
O programie „Decydujesz, pomagamy”
Celem programu jest rozwój społeczności lokalnych poprzez zjednoczenie mieszkańców polskich miast wokół wspólnego celu: poprawy jakości życia i zmiany najbliższego otoczenia na lepsze. Na potrzeby programu Polska została podzielona na 125 mikroregionów. W każdym z okręgów przyznany zostanie grant w wysokości 5 000 zł. Szerokie kryteria programu pozwalają na zgłaszanie różnorodnych przedsięwzięć od renowacji przestrzeni miejskiej, przez warsztaty edukacyjne czy działania aktywizujące dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów, po wydarzenia specjalne oraz promocję zdrowego stylu życia. Ważne, by projekty były skierowane lokalnie.
 
Kto może wziąć udział?
Organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne oraz wszyscy aktywni obywatele, którzy mogą zgłosić się jako grupy nieformalne np. w ramach grup sąsiedzkich, kół naukowych, klubów osiedlowych czy kółek zainteresowań.
 
Co zrobić, żeby wziąć udział?
Wypełnić formularz do 30.06.2017 r. na stronie www.tesco.pl/pomagamy.
 
Mechanizm programu jest prosty
  •  lokalne  organizacje pozarządowe, a także grupy nieformalne i spółdzielnie socjalne, zgłaszają swoje projekty do 30.06.2017 r. poprzez formularz dostępny na stronie https://pomagamy.tesco.pl/
  •  komisja grantowa wybierze po trzy najlepsze projekty dla każdego ze 125 okręgów,
  •  o tym, która organizacja otrzyma grant, decydują mieszkańcy danego mikroregionu w otwartym głosowaniu,
Więcej informacji na stronie www.tesco.pl/pomagamy oraz w Regulaminie programu.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją