ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

  • 18-05-2017

Miasto Żary wspiera organizacje pozarządowe

Burmistrz Miasta Żary Danuta Madej ogłasza otwarty konkurs ofert  na wspieranie realizacji zadań Gminy Żary o statusie miejskim w 2017 roku w zakresie: działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży:
1) organizacja czasu wolnego podczas wakacji letnich i zimowych.
 
Oferty należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Żarach,   Rynek 1-5 do dnia 7 czerwca do godz. 15.30.
 
załączniki

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją