ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

  • 03-11-2017

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji uchwały w sprawie rocznego Programu współpracy Gminy Żary o statusie miejskim na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.