Wydarzenia

  • 06-02-2023

Wystawa prac konkursowych koncepcji zagospodarowania żarskiego zamku w Salonie Wystaw Artystycznych

W minioną sobotę w Salonie Wystaw Artystycznych Żarskiego Domu Kultury odbyło się otwarcie wystawy prac konkursowych na koncepcję "Adaptacja Ruin Zamku na Centrum Kultury i Tradycji Zamku Dewinów - Bibersteinów w Żarach" w ramach projektu "Żary, tu chcę żyć!!!"
 
 
 
A naszym gościem specjalnym był kot, który na co dzień jest "gospodarzem" pałacu Prominitza.
Przez najbliższe dwa tygodnie wystawa zwycięskich i wyróżnionych koncepcji zagospodarowania żarskiego zamku będzie dostępna dla wszystkich zainteresowanych w godzinach otwarci Salonu Wystaw Artystycznych.
 
Zapraszamy!
 
Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 realizowany jest w ramach programu "Rozwój Lokalny"
Dowiedz się więcej bit.ly/RozwójLokalny
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

The exhibition of competition works for the concept of development of the castle in Żary at the Showroom of Artistic Exhibitions

Last Saturday, at the Showroom of Artistic Exhibitions of Żary Cultural Centre (Żarski Dom Kultury - ŻDK), the opening of the exhibition of competition works related to the concept of "Adaptation of the Castle Ruins to the Center for Culture and Tradition of the Devin - Biberstein Castle in Żary" as part of  "Żary, I want to live here!!!" Project took place.
Our special guest was the cat, which is the regular "host" of the Promnitz Palace.
For the next two weeks, the exhibition of the winning and awarded concepts for the development of the castle in Żary will be available to all those interested during the opening hours of the Art Exhibitions Salon.
You are welcome!
"Żary, I want to live here!!!" Project financed by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014-2021 is implemented under the "Local Development" program.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją