Wydarzenia

  • 23-09-2020

Ogłoszenie o naborze ofert na stoiska handlowe oraz gastronomiczne podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego 2020

Burmistrz Miasta Żary informuje przedsiębiorców o możliwości składania ofert na stoiska handlowe oraz gastronomiczne podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego, który odbędzie się w dniach 18, 19 i 20 grudnia 2020 roku w Żarach (Plac Rynek).
Przedmiotem oferty jest zagospodarowanie przydzielonego domku o powierzchni około 5m2. Przedsiębiorcy są zobowiązani posiadać własne, stojaki, stoły do ekspozycji towaru, a w przypadku zapotrzebowania na energię elektryczną własne przedłużacze w celu podłączenia się do sieci. Ogłoszeniodawca udostępni korzystanie z kabin sanitarnych. Przedsiębiorcy powinni posiadać aktualne ubezpieczenie OC oraz wszelkie zgody do prowadzenia handlu.
Zgłoszenia należy składać do 27.11.2020 roku drogą elektroniczną na adres e-mail, lub e-mail, pocztą, bądź osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Żarach, 68-200 Żary, Plac Rynek 1-5.
Wzór zgłoszenia w załączeniu. Przedsiębiorcy o wyborze oferty zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub telefonicznie. Ogłoszeniodawca ma prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.       
Opłaty:
Dzienna stawka opłaty targowej 10zł,
Opłata za zajęcie pasa drogowego – 0,30zł za 1m2 za dzień,
Nie pobiera się opłaty targowej za sprzedaż artykułów rzemiosła artystycznego.
Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu (68) 470-83-29

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki