Inwestycje

  • 12-06-2019

Remont – ul. Osadników Wojskowych 52-53

Dotacja celowa z Urzędu Miejskiego w Żarach w kwocie ok. 100 tysięcy złotych. Roboty budowlane polegające na remoncie elewacji (ściany: wschodnia, zachodnia i północna)
- ul. Osadników Wojskowych 52-53.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją