Inwestycje

  • 15-11-2019

ul. Osadników Wojskowych

Dotacja celowa z Urzędu Miejskiego w Żarach w kwocie ok. 100 tysięcy złotych. Roboty budowlane polegały na remoncie elewacji (ściany: wschodnia, zachodnia i północna) - ul. Osadników Wojskowych 52-53.
  

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją