Inwestycje

  • 09-06-2022

Ul. Podchorążych

Dotacja celowa z Urzędu Miejskiego w Żarach w wysokości 50000 zł - ul. Podchorążych 7. Inwestycja w zakresie remontu elewacji budynku - dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją