News box

  • 09-01-2023

Dotacje na zabytki

Ogłoszenie w sprawie terminu składania wniosków o udzielenie ze środków gminy Żary o statusie miejskim dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Termin składania wniosków do dnia 17 lutego 2023 r.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją