News box

  • 06-02-2023

Umowa podpisana

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Burmistrz miasta Żary – Danuta Madej w dniu dzisiejszym podpisała umowę na opracowanie dokumentacji projektowej  „Adaptacja ruin zamku na Centrum Kultury i Tradycji” z autorami zwycięskiej koncepcji: 3MK Projekt Sp. z o.o. Warszawa, Pracownia Projektowa Zuzanna Bujacz-Jaworska” Warszawa, Marcin Kwietowicz  Warszawa.
Opracowanie dokumentacji projektowej jest ostatnim, a zarazem najtrudniejszym etapem działania „Adaptacja ruin zamku na Centrum Kultury i Tradycji Zamku Dewinów – Bibersterinów w Żarach” realizowanego w ramach naszego projektu „Żary, tu chcę żyć!!!”.
Trzymamy kciuki i wykonawcom życzymy powodzenia!
Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 realizowany jest w ramach programu "Rozwój Lokalny"
Dowiedz się więcej bit.ly/RozwójLokalny
 

The agreement signed

We are very pleased to inform you that Mayoress of Żary Ms. Danuta Madej today signed the agreement for the development of Project documentation for "Adaptation of the ruins of the castle into the Center of Culture and Tradition" with the authors of the winning concept: 3MK Projekt Sp. z o.o. Warsaw, Design Studio Zuzanna Bujacz-Jaworska” Warsaw, Marcin Kwietowicz Warsaw.
The development of Project documentation is the last and at the same time the most difficult stage of the activity entitled "Adaptation of the ruins of the castle for the Center of Culture and Tradition of the Devin-Biberstein Castle in Żary" implemented as part of "Żary, I want to live here!!!" project.
We keep our fingers crossed and wish the designers good luck!
"Żary, I want to live here!!!" Project financed by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014-2021 is implemented under the "Local Development" program.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją