News box

  • 13-03-2023

Nabór dzieci do żłobków miejskich

Burmistrz Miasta Żary informuje, że od 1 kwietnia 2023 r. dyrektorzy żłobków rozpoczną nabór dzieci do żłobków publicznych na rok szkolny 2023/2024, tj.:
  • Żłobka Miejskiego nr 1 ul. Okrzei 13
  • Żłobka Miejskiego nr 3 ul. Broni Pancernej 10
Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji (wraz z wnioskami do pobrania) znajdują się w placówkach żłobków oraz na stronach BIP żłobków:
w zakładce „Rekrutacja do żłobka”.
Kartę zgłoszenia dziecka składa się tylko w jednym dowolnie wybranym żłobku.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją