News box

  • 06-10-2020

Otwarty przejazd ul. Poznańską

Od dzisiaj otwarty został ruch jednokierunkowy z Al. Jana Pawła II w kierunku ul. Poznańskiej dla samochodów o całkowitej masie dopuszczalnej do 3,5 t. Jest to czasowa organizacja ruchu na czas trwania robót budowlanych przy ul. Zielonogórskiej. Przypominamy, że obowiązują obostrzenia tzn. możliwy jest ruch pojazdów o wys. do 3,80 m. Ponadto informujemy o wprowadzeniu strefy zamieszkania, w której to pieszy może się poruszać swobodnie po całej udostępnionej do użytku publicznego przestrzeni i ma pierwszeństwo przed pojazdami. Prosimy o bezpieczną jazdę.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją