ŻARSKO ŻAGAŃKI OBSZAR FUNKCJONALNY

  • 11-07-2014

Historyczny moment w dziejach współpracy Żar i Żagania.

Dzień 20 maja 2014 r. wpisze się w karty historii mieszkańców Żar i Żagania. Będzie on miał pozytywny wpływ na rozwój obu miast. Tego dnia w żagańskim pałacu Burmistrz Żar Wacław Maciuszonek oraz Burmistrz Żagania Daniel Marchewka w obecności przybyłych gości podpisali Porozumienie o współpracy miast Żar i Żagania. Porozumienie to dotyczy współdziałania miast w zakresie inwestycji, kultury, turystyki, gospodarki komunalnej oraz kreowania pozytywnych warunków dla rozwoju gospodarczego obu miast.
 
 
 
 
   

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją