ŻARSKO ŻAGAŃKI OBSZAR FUNKCJONALNY

  • 04-01-2021

ŻŻOF – realizacje w latach 2016- 2020

W ramach ŻŻOF w latach 2016-20 przygotowano w 4 gminach tereny przemysłowe wyłącznie dla sektora MSP o łącznej powierzchni ok.  60 ha.
W samych Żarach przygotowano dla przedsiębiorców nowych ponad 10 ha gruntów. Wybudowano i uzbrojono  w ramach tego projektu ulicę Handlową i ul. Rzemieślniczą. Przygotowano kilkadziesiąt niewielkich  działek dla małych i średnich firm.
Drugim projektem było usprawnienie komunikacji miejskiej poprzez lepszą cyfrową, elektroniczną  informację o kursujących autobusach, wymianę wielu przystanków autobusowych, budowę centrum przesiadkowego w Żarach oraz wielu wiat rowerowych.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją