ŻARSKO ŻAGAŃKI OBSZAR FUNKCJONALNY

  • 04-01-2021

ŻŻOF – szansą na przyszłość regionu w latach 20 XXI wieku

Na początku 2020r. Żarsko- Żagański Obszar Funkcjonalny został rozszerzony o Gminę miejsko – wiejska Iłowa.  Tym samym zamknięty został obszar wokół dwóch zjazdów  do Żar i do Żagania z autostrady A18. Jednocześnie autostrada A18 weszła w cykl ostatecznej realizacji.  Plany realizacja A18.
  
8 stycznia 2020 roku burmistrzowie i wójtowie 5 gmin podpisali stosowne porozumienie o współpracy w partnerstwie. dokument ten wpisuje się w nową strategię województwa lubuskiego oraz w projekt Żary – tu warto żyć.
W ramach projektu Żary – tu warto żyć mają być przygotowane projekty koncepcyjne dotyczące rozwoju ścieżek rowerowych na całym obszarze, wykorzystania energii odnawialnej ( OZE)  oraz wspólnej promocji gospodarczej i turystycznej.
W ramach ŻŻOF przygotowano w 2020 r. diagnozę – dokument przedstawiający opis wszystkich 5 gmin wraz z problemami i szansami  przed którymi one stoją  w najbliższych latach.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją