Jakość powietrza w Żarach

  • 05-03-2019

Jakość powietrza w Żarach. Stężenie pyłu PM10 oraz benzo(alfa)pirenu w 2018 roku

 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Zielonej Górze, GIOŚ

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją