MIEJSKA RADA SENIORÓW

  • 15-09-2017

KOLEJNE SPOTKANIE MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW

13 września 2017 r. odbyło się kolejne posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów.
Zaproszenie na spotkanie przyjęli następujący goście:
Danuta Madej – Burmistrz Miasta Żary,
Marian Popławski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarach,
Halina Majeryk – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
a także Tomasz Żółkiewicz Prezes Fundacji Natura Polska – główny organizator imprezy pn. „Święto Lasu”.
Obrady otworzyła Przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów – Irena Marciniak.
Burmistrz Miasta przedstawiła członkom Komisji zakres prowadzonych i planowanych w przyszłym roku inwestycji w naszym mieście.
Pan Tomasz Żółkiewicz zaprosił wszystkich obecnych na organizowaną przez Fundację Natura Polska – imprezę pn. „Święto Lasu”, która odbędzie się w dniu 23 września na terenie obiektu „Syrena” w Żarach.
Ponadto członkowie rady opowiedzieli o swojej aktywności społecznej oraz o planach działań na najbliższe miesiące oraz obradowali nad propozycjami Miejskiej Rady Seniorów do projektu budżetu na przyszły rok.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

12Galeria zdjęć: SPOTKANIE MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją