MIEJSKA RADA SENIORÓW

  • 16-02-2018

Posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów w dniu 14.02.2018 r.

Obrady otworzyła Pani Przewodnicząca Irena Marciniak i zaproponowała następujący porządek Zebrania:
1. Przedstawienie planu pracy Miejskiej Rady Seniorów na okres 01.01.2018 – 30.05.2018 r.
2. Przedstawienie poradnika dla seniorów „Bezpieczny i Pogodny Senior w Żarach” oraz omówienie idei „Karty Życia”.
3. Zatwierdzenie planu pracy.
4. Dyskusja.
5. Sprawy bieżące.
 
Porządek zebrania zatwierdzony został jednogłośnie. Pani Przewodnicząca przedstawiając plan pracy Rady, w ogólnym zarysie zaproponowała działania w zespołach problemowych oraz omówiła najbliższe imprezy, w których mogliby wziąć udział seniorzy,
 
Następny termin spotkania ustalono na dzień 05.03.2018 r, godz. 14:00, miejsce Sala Konferencyjna Żarskiego Ratusza. Spotkanie odbędzie się z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji oraz Komendy Powiatowej Państwowej Strzyży Pożarnej tematem spotkania będzie „Bezpieczeństwo Seniorów``. Spotkanie uświetni koncert zespołu Żarskiego Domu Kultury „Wrocławska 7”.
Miejska Rada Seniorów serdecznie zapraszamy na spotkanie.
Większa relacja z posiedzenia Miejskiej Rady Seniorów znajduje się w protokole w Wydziale Oświaty, Kultury i Sporu, pokój nr 210.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją