Odpowiadamy Mediom

  • 13-11-2019

Gazeta Regionalna Justyna Bareła z dnia 23.10.2019r. dotyczy schroniska.

Zapytanie z gazety Regionalna Justyna Bareła z dnia 23.10.2019r. (godz. 12:07)
Przesyłam zapytanie, które na początku miesiąca skierowałam do ZGM w sprawie schroniska. Dzisiaj otrzymałam odpowiedź, że kwoty, o które pytam, stanowią dochód miasta, więc mam przekierować pytanie do Urzędu Miasta.
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Żarach z dnia 13.11.2019r. (godz. 10:05)
W odpowiedzi na Pani zapytanie dotyczące działalności Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Żarach przy ul. Żurawiej 32, informuję zgodnie z danymi przekazanymi przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. będący administratorem Schroniska, iż w 2019r. do adopcji trafiły 124 psy, z czego 12 wróciło do Schroniska.
Wartość pobranych przez ZGM Sp. z o.o. opłat związanych z funkcjonowaniem Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Żarach, stanowiących dochody Gminy Żary o statusie miejskim w 2018r wyniosła łącznie  11 015,00 zł. Na przedmiotową wartość składają się opłaty za adopcję zwierząt oraz opłaty związane z pobytem zwierząt w Schronisku w tym: opłaty za psy zagubione oraz oddawane przez właściciela i opłaty związane z hotelem dla psów.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją