Odpowiadamy Mediom

  • 29-11-2019

Gazeta Regionalna Bogusława Janicka-Klisz z dnia 25.11.2019r. dotyczy PSP i szpitali.

Zapytanie z gazety Regionalna Bogusławy Janickiej-Klisz z dnia 25.11.2019r. (godz. 17:59)
Zwracam się z prośbą o komentarz dot. wsparcia finansowego budowy strażnicy PSP w Żarach. Jaka kwota dotacji z budżetu miasta była deklarowana, a jaka została ostatecznie zaplanowana na rok 2020?
Proszę ponadto o kwotę pomocy z budżetu miasta (w podziale) dla szpitali-Szpitala na Wyspie oraz 105 Szpitala Wojskowego w 2019r.
Jeżeli kwoty  była mniejsze od planowanych, deklarowanych, będę zobowiązana za komentarz, dlaczego zostały ograniczone.
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Żarach z dnia 27.11.2019 (godz. 14:56)
Wnioskowana kwota przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w  Żary to 350 tysięcy złotych. W projekcie budżetu Miasta Żary na 2020r. zaplanowano kwotę 100 tysięcy złotych.
Zaplanowane w budżecie Miasta Żary na rok 2020 kwoty: 127 tysięcy złotych dla Szpitala na Wyspie Sp. z o.o. i 230 tysięcy złotych dla 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ są zgodne z wcześniejszymi ustaleniami prowadzonymi z władzami tych szpitali.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją