Odpowiadamy Mediom

  • 19-03-2020

Gazeta Regionalna Michalina Kozarowicz z dnia 09.01.2020 r. dotyczy schroniska.

Zapytanie z gazety Regionalna Michalina Kozarowicz z dnia 09.01.2020 r. (godz. 08:55)
W budżecie miasta na 2020 rok zarezerwowano 866 tys. 940 zł na funkcjonowanie schroniska. Chciałbym prosić o rozbicie tej kwoty na: wynagrodzenie pracowników, zakup karmy, fundusz remontowy (tj. nowe budy, kojce, remonty budynków) oraz koszty opieki weterynaryjnej.
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Żarach z dnia 23.01.2020 r. (godz. 11:29)
Podział przeznaczonych na funkcjonowanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Żarach środków w budżecie miasta na 2020 r. przedstawia się następująco:
61 000,00 zł brutto – remont pawilonów,
202 940,00 zł brutto– rozbudowa budynku Schroniska,
600 000,00 zł brutto – administrowanie Schroniskiem oraz czynności opieki nad zwierzętami,
3 000,00 zł brutto– odbiór, transport i utylizacja zwłok zwierzęcych odbieranych ze Schroniska.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją