Odpowiadamy Mediom

  • 19-03-2020

Gazeta Regionalna Justyna Bareła z dnia 15.01.2020 r. dotyczy koncesji na sprzedaż alkoholu.

Zapytanie z gazety Regionalna Justyna Bareła z dnia 15.01.2020 r. (godz. 10:16)
Proszę o informacje nt. koncesji na sprzedaż alkoholu:
-Ile koncesji na sprzedaż alkoholu (ze wszystkich trzech grup) udzielono w 2019 roku?
-Ile koncesji obowiązuje na terenie miasta obecnie?
-Czy były przypadki utraty koncesji w ostatnim roku? Jeżeli tak, to z jakiego powodu?
-Ile jest obecnie punktów w mieście, w którym można kupić/spożywać alkohol i ile takich punktów było w 2019 roku?
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Żarach z dnia 28.01.2020 r. (godz. 10:49)
1. w 2019 roku wydano 92 zezwolenia łącznie (na sklepy, gastronomię i jednorazowe),
2. obecnie na terenie miasta Żary obowiązuje 275 zezwoleń łącznie (sklepy i gastronomia),
3. w 2019 roku były przypadki wygaszania zezwoleń z powodu np. likwidacji punktu sprzedaży, zmiany rodzaju działalności, upływu terminu ważności zezwoleń.
4. obecnie funkcjonuje 107 punktów sprzedaży napojów alkoholowych - łącznie (sklepy i gastronomia), w 2019 roku funkcjonowało 109 punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją