Odpowiadamy Mediom

  • 19-03-2020

Gazeta Regionalna Bogusława Janicka-Klisz z dnia 17.01.2020 r. dotyczy dodatkowych wynagrodzeń rocznych.

Zapytanie z gazety Regionalna Bogusława Janicka-Klisz z dnia 17.01.2020 r. (godz. 14:50)
Zwracam się z prośbą o informację ws. dodatkowych wynagrodzeń rocznych, tzw. trzynastych pensji. Czy i kiedy zostały (lub kiedy zostaną?) wypłacone, jaka była ogólna kwota wypłat, ilu pracowników w Państwa placówkach je otrzymało, jaka była wysokość najniższej i najwyższej "13". Jeżeli całość wypłat jest obsługiwana przez Urząd Miasta, będę zobowiązana za całość informacji.
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Żarach z dnia 22.01.2020 r. (godz. 15:28)
Wypłacono 403.359,29 zł dla 131 osób.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją