Odpowiadamy Mediom

  • 19-03-2020

Gazeta Regionalna Bogusława Janicka-Klisz z dnia 20.01.2020 r. dotyczy nieporządku na terenie parkingu przy dawnym lodowisku oraz na terenach zielonych.

Zapytanie z gazety Regionalna Bogusława Janicka-Klisz z dnia 20.01.2020 r. (godz. 15:06)
Zwracam się z prośba o informacje ws. nieporządku na terenie parkingu przy dawnym lodowisku oraz na terenach zielonych. Część terenu, tj. działka650/22 i 651/4 należy do państwa Bielawskich. Mam zatem pytanie o możliwość przymuszenia właścicieli do uporządkowania terenu. Czy i kiedy były podejmowane takie próby, przez kogo i czy były wyciągane jakieś konsekwencje.
Znaczna część terenu, tj. działka 650/23 i 651/5 należą do miasta. Proszę o informację, kto odpowiedzialny jest za utrzymanie czystości na tym terenie.
O tym, że na terenie panuje bałagan informował Straż Miejską 1ok. 10 dni temu mieszkaniec, ale jak mówi, bez efektu. Telefon odebrała p. Teresa Kacprzak.
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Żarach z dnia 23.01.2020 r. (godz. 14:32)
W najbliższych dniach zostanie zlecone posprzątanie tych działek, które są własnością miasta. Skontaktowano się z dzierżawcą nieuporządkowanego terenu Ośrodkiem Szkolenia Kierowców „Partner” i zobowiązano do uporządkowania tego miejsca. 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją