Odpowiadamy Mediom

  • 19-03-2020

Gazeta Regionalna Norbert Królik z dnia 29.01.2020 r. dotyczy budynku TSKŻ.

Zapytanie z gazety Regionalna Norbert Królik z dnia 29.01.2020 r. (godz. 11:30)
Proszę o udzielenie informacji jakie działanie podjął Urząd Miasta w Żarach, żeby nie dopuścić do zniszczenia i zdewastowania budynku przejętego od TSKŻ w 2010 roku przy ul. Podwale?
Jakie plany są na uratowanie tego zabytku i jakie środki na ten cel są zabezpieczone w budżecie miasta?
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Żarach z dnia 13.02.2020 r. (godz. 09:46)
Informuję, że zostały podjęte czynności w celu zabezpieczenia budynku przed niszczeniem i dostępem osób trzecich.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją