Odpowiadamy Mediom

  • 19-03-2020

Gazeta Regionalna Bogusława Janicka-Klisz z dnia 11.02.2020 r. dotyczy sprawie zrezygnowania z używania jednorazowego plastiku.

Zapytanie z gazety Regionalna Bogusława Janicka-Klisz z dnia 11.02.2020 r. (godz. 12:18)
W związku ze złożoną petycją Partii Zieloni  ws sprawie zrezygnowania z używania jednorazowego plastiku oraz rozpoczęcia akcji edukacyjnej  w tej kwestii, zwracam się z prośbą o informacje dot. sposobu załatwienia sprawy. Czy została wystosowana odpowiedź, czy jest zaplanowane spotkanie z autorami apelu, czy miasto przychyli się do apelu dot. zaprzestania używania plastiku i styropianowych opakowań przy okazji imprez organizowanych lub finansowanych w całości lub części przez miasto, a także minimalizowania wykorzystywania plastiku w gadżetach reklamowych oraz wyboru takich dostawców dla urzędu, którzy stosują dla swoich wyrobów opakowania inne niż plastikowe.
Czy  w miejskich szkołach, bądź instytucjach kultury zostaną przeprowadzone dodatkowe akcje edukacyjne?
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Żarach z dnia 13.02.2020 r. (godz. 12:43)
Petycja Partii Zieloni została zarejestrowana na biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Żarach w dniu 11.02.2020 r. Termin rozpatrzenia petycji, zgodnie z art. 10 ust. 1  ustawy o petycjach: nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Spotkanie z przedstawicielami Partii Zieloni odbyło się. Jednakże już teraz informujemy, że Urząd Miasta od kilku lat zakupuje ekologiczne gadżety reklamowe oraz wykonane z materiałów podlegających recyklingowi. W urzędzie oraz podczas imprez wprowadziliśmy zmiany dotyczące używania wody w szklanych butelkach, kubkach ekologicznych. Jeżeli to możliwe staramy się korzystać z naczyń biodegradalnych. Oczywiście jesteśmy świadomi, że nie uda nam się jeszcze wyeliminować całkowicie plastiku, ale się staramy wykorzystywać go w jak najmniejszych ilościach.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją