Odpowiadamy Mediom

  • 19-03-2020

Gazeta Regionalna Norbert Królik z dnia 12.02.2020 r. dotyczy parkingu

Zapytanie z gazety Regionalna Norbert Królik z dnia 12.02.2020 r. (godz. 13:24)
Proszę o udzielenie informacji dlaczego wczoraj tj (11.02) część miejsc parkingowych w płatnej strefie parkowania przy Ratuszu była wydzielona. Dlaczego w tym samym czasie na parkometrach pojawiły się nalepki, że parkomaty są niesprawne? Czy niesprawność parkomatów zwalnia z płacenia za parking? Kto pokrył koszty parkowania samochodów w wydzielonej strefie? Ile kosztowało zarezerwowanie parkingu i kto to zrobił? Czy każdy może sobie zarezerwować miejsca parkingowe przy Ratuszu i ile to kosztuje?
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Żarach z dnia 13.02.2020 (godz. 12:50)
W związku z wizytą Zarządu Województwa Lubuskiego w Żarach w dniu 11.02.2020 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej wydzielili część parkingu przy pl. Rynek w Żarach, podobna praktyka była stosowana np. podczas wizyty Prezydenta RP, obchodów Święta Policji, Straży Pożarnej itp. Wydzielenie części parkingu nie wiązało się z brakiem konieczności opłacenia opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania.
 Około godz. 10:30 podczas kontroli w strefie płatnego  parkowania przy pl. Rynek funkcjonariusz Straży Miejskiej stwierdził, niesprawność dwóch automatów parkingowych umiejscowionych na pl. Rynek w Żarach, wobec czego zostały umieszczone informacje na automatach parkingowych, że są niesprawne. Nadmieniam, że awarie automatów parkingowych zdarzają się z dużą częstotliwością i są systematycznie. Należy podkreślić, że obecne automaty parkingowe ustawione w strefie płatnego parkowania w Żarach, są użytkowane od 2006 roku od czasu utworzenia strefy płatnego parkowania i nie były wymieniane, podlegają tylko bieżącym naprawom.
W trakcie kiedy występuje awaria automatów parkingowych, uiszczenie opłaty parkingowej jest niemożliwe,  gdyż są to urządzenia wrzutowe na monety za pomocą których dokonuje się opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego. Należy uznać, że
w trakcie gdy, wystąpi sytuacja związana z awaria automatu parkingowego, nie ma możliwości wniesienia opłaty parkingowej, następuje to z przyczyn technicznych, a osoby parkujące pojazdy samochodowe w strefie płatnego parkowania ze względu technicznych nie mogą uiścić należnej opłaty, wówczas służby kontrolne nie wystawiają dodatkowych opłat za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania
z przyczyn niezależnych od użytkowników pojazdów.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją