Odpowiadamy Mediom

  • 19-03-2020

Gazeta Regionalna Norbert Królik z dnia 12.02.2020 r. dotyczy przeniesienia pieniędzy z rezerwy

Zapytanie z gazety Regionalna Norbert Królik z dnia 12.02.2020 r. (godz. 13:06)
1. proszę o udzielenie informacji na co będą przeznaczone pieniądze przeniesione z rezerwy ogólnej 61 tys. 500 zł. Proszę o podanie konkretnych działań i ich kosztów.
2. Jakie kary naliczono dla firmy MPtechnology? Czego dotyczą nieprawidłowości?
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Żarach z dnia 13.02.2020 r. (godz. 13:57)
Pieniądze przeniesione z rezerwy ogólnej w wysokości 61 tys. 500 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenie firmy "Tomasz Piersiak Konsulting” ul. Kupiecka 21, 65-426 Zielona Góra za usługi doradcze oraz opracowanie dokumentów aplikacyjnych tj. Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planu Rozwoju Instytucjonalnego. Przedmiotowe dokumenty dotyczą projektu pn.: „Żary, tu chcę żyć !!!”, w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021. Jednocześnie informujemy, że w wyniku zakwalifikowania się do II etapu Urząd Miejski otrzyma środki w wysokości 100 tys. zł. Ostateczny Projekt (Kompletna Propozycja Projektu KPP) wraz z wymaganymi obligatoryjnie załącznikami, w tym Plan Rozwoju Lokalnego
i Plan Rozwoju Instytucjonalnego wypracowane zostaną wspólnie z Zespołem Miejskim przy udziale mieszkańców po przeprowadzonych licznie konsultacjach społecznych. Komplet dokumentów aplikacyjnych musimy złożyć do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca br.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją