Odpowiadamy Mediom

  • 21-04-2020

Gazeta Regionalna Norbert Królik z dnia 08.04.2020 r. dotyczy w sprawie koronawirusa

Zapytanie z gazety Regionalna Norbert Królik z dnia 08.04.2020 r. (godz. 12:03 )
- z jakimi prośbami w związku z epidemią koronawirusa zwracają się do Urzędu Miasta i Burmistrza mieszkańcy i przedsiębiorcy z Żar?
- jaka pomoc jest udzielana mieszkańcom i przedsiębiorcom przez Urząd Miasta w związku z pandemią?
- jakie działania oprócz zamknięcia parków, skwerów i placów zabaw podjął Urząd Miasta, żeby zabezpieczyć przestrzeń publiczną w mieście w związku z pandemią?
- czy dezynfekowane są miejsca publiczne, ulice, chodniki, ławki itp. Jeżeli tak to kto to robi i kiedy?
- czy rodzice, których dzieci uczęszczają do miejskich przedszkoli i żłobków ponoszą opłaty i koszty w okresie zamknięcia tych placówek?
- czy inwestycje miejskie są realizowane zgodnie z planem, czy są opóźnienia w związku z panującą epidemią?
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Żarach z dnia 09.04.2020 r. (godz. 14:02 )
Mamy stan epidemii. Staramy się w tym trudnym czasie załatwiać jak najlepiej i najszybciej sprawy mieszkańców i przedsiębiorców. Dotyczą one wielu tematów ze względu na różnorodność zadań wykonywanych przez Urząd Miejski. Pomoc i działania urzędu oraz jednostek podległych takich jak Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej muszą być realizowane zgodnie z przepisami prawa to znaczy z wytycznymi zawartymi w ustawach i rozporządzeniach rządu. W trosce o to, aby nasi mieszkańcy posiadali bieżące informacje o naszych działaniach i komunikatach rządu umieszczane są one w miarę możliwości na stronie internetowej miasta i miejskim facebooku. Przekazujemy również wiadomości poprzez lokalne media. Ponieważ tych informacji jest dużo proszę o skorzystanie z wymienionych wcześniej źródeł. W dużym skrócie możemy powiedzieć o wybranych sprawach. Na zlecenie urzędu przeprowadzana jest dezynfekcja miejsc publicznych takich jak wiaty przystankowe i miejskie targowiska. Inwestycje miejskie są  obecnie w trakcie realizacji, na dzień dzisiejszy wykonawcy nie zgłaszali opóźnień, poza ul. Zielonogórską - co nie jest związane z epidemią. W okresie zamknięcia miejskich żłobków i przedszkoli rodzice nie będą ponosić żadnych kosztów ani opłat. Została przygotowana przez Wydział Podatków i Opłat oraz Skarbnika Miasta informacja dotycząca "Żarskiego wsparcia przedsiębiorców". Przedsiębiorcy zgłaszają do Wydziału Podatków i Opłat głównie wnioski o odroczenie terminów płatności rat podatków i rozłożenie na raty zaległości podatkowych. Straż Miejska kontroluje miejsca gdzie jest zakaz wstępu na czas epidemii. Zostały przekazane środki finansowe dla szpitali w Żarach oraz wyposażenie ochrony osobistej dla żarskich wolontariuszy jak PCK, którzy pomagają mieszkańcom np. w robieniu zakupów. Oczywiście cały czas pomoc mieszkańcom jest udzielana przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Urząd cały czas realizuje i wdraża kolejne działania. Po więcej informacji odsyłam Pana na stronę internetową www.zary.pl i https://www.facebook.com/urzad.miejskizary/.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją