Odpowiadamy Mediom

  • 21-04-2020

Gazeta Regionalna Norbert Królik z dnia 01.04.2020 r. dotyczy funkcjonowania Urzędu Miasta.

Zapytanie z gazety Regionalna Norbert Królik z dnia 01.04.2020 r. (godz. 8:52 )
1. Ilu pracowników Urzędu Miasta pracuje stacjonarnie na terenie Urzędu?
2. Ilu pracowników wykonuje pracę zdalnie w domu?
3. Ilu wykonuje pracę w innych lokalizacjach i jakie to są lokalizacje?
4. Ile osób przebywa na zwolnieniu lekarskim, a ile pobiera zasiłek opiekuńczy?
5. Czy w związku z epidemią planowane są w Urzędzie Miasta zwolnienia pracowników? Jeżeli tak to ilu i z jakich wydziałów?
6. Ile osób jest zatrudnionych w Urzędzie Miasta?
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Żarach z dnia 02.04.2020 r. (godz. 15:31 )
W związku z epidemią koronawirusa Urząd Miejski w Żarach funkcjonuje w sposób dostosowany do panującej sytuacji. Cześć pracowników, która może pracować zdalnie, pracuje z domów, natomiast pozostała cześć realizuje swoje obowiązki. Pracownicy urzędu pracują w trzech niezależnych lokalizacjach (MOSRiW, Rynek 17, Rynek 1-5 ) ze względu na środki ostrożności i zapewnienie ciągłości funkcjonowania urzędu. Ogólny stan zatrudnienia to 138 pracowników.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją