Odpowiadamy Mediom

  • 30-04-2020

Gazeta Regionalna Norbert Królik z dnia 28.04.2020 r. dotyczy dotacji na zamek.

Zapytanie z gazety Regionalna Norbert Królik z dnia 28.04.2020 r. (godz. 10:38 )
Dlaczego Urząd Miasta nie ubiegał się o dotację na remont zamku ze środków Urzędu Marszałkowskiego na remont zabytków?
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Żarach z dnia 29.04.2020 r. (godz. 12:26 )
"Termin składania wniosków w konkursie o dotację  z Urzędu Marszałkowskiego to 31 stycznia 2020 r.  Zamek miasto przejęło 16 stycznia 2020 r. Chcąc zgłosić wniosek do jakiegokolwiek programu potrzebne są uzgodnienia konserwatorskie oraz projekt techniczny z pozwoleniem na budowę. W przeciągu 2 tygodni według sugestii Pana redaktora miasto powinno przygotować projekt techniczny, pozwolenie na budowę w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na tak skomplikowany obiekt jakim jest Zamek. Oczywiście działania należy przeprowadzić w zgodzie z ustawą o zamówieniach publicznych. Proszę zapoznać się z terminarzem postępowań administracyjnych obowiązujących w naszym kraju. Wielokrotnie informowaliśmy, że przygotowanie projektu tego zabytkowego obiektu wraz z wszelkimi pozwoleniami to okres około 2 lat. Dziękuję za pomoc i zainteresowanie tym tematem."

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją