Odpowiadamy Mediom

  • 30-04-2020

Gazeta Regionalna Justyny Bareła z dnia 29.04.2020r. dotyczy funkcjonowania żarskich żłobków i przedszkoli.

Zapytanie z gazety Regionalna Justyny Bareła z dnia 29.04.2020r. (godz. 12:47)
Na jakich zasadach będą funkcjonować żarskie żłobki i przedszkola. (pytanie ustne)
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Żarach z dnia 29.04.2020r. (godz. 14:13 )
Obecnie pracujemy z dyrektorami nad szczegółowymi zasadami funkcjonowania żarskich żłobków i przedszkoli. Informacje na ten temat będziemy przekazywać Państwu przez te instytucje oraz stronę www.zary.pl, www.facebook.com/urzad.miejskizary/ . Na dzień dzisiejszy nie mamy jeszcze szczegółowych wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w tym temacie.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją